Modular buildings – Contact center Brno

Place of construction: Brno | Type: MODULAR BUILDINGS | Year: 2020

V době epidemie koronaviru v dubnu 2020 postavila společnost WAREX zázemí kontaktního centra pro lidi bez domova na ulici Vlhká v Brně. Toto kontaktní centrum je typickým příkladem využití obytných kontejnerů a modulární výstavby v případě nouze. Celá stavba zázemí včetně terénních úprav trvala pouhých 6 dní.

Po uzavření denních stacionářů na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR se lidé bez domova začali shromažďovat v centru města. Z důvodu opatření proti šíření nákazy bylo tedy nutné pro tyto osoby co možná nejrychleji vytvořit náhradní zázemí, kde by mohly pobývat během dne.

Modulární stavba kontaktního centra poskytuje na ploše 120 metrů čtverečních hygienické a sociální zázemí pro lidi bez přístřeší, prostory pro jejich případné ošetření a testování na nákazu COVID-19 a také zázemí pro zúčastněné sociální pracovníky a dobrovolníky.

Kontaktní centrum zřídilo Statutární město Brno a provozuje jej Společnost Podané ruce. Plošné testování osob bez domova na nemoc COVID-19 zde provádí dobrovolníci z řad studentů Masarykovy univerzity v Brně.

Pokud je předem známo, že stavba je pouze dočasná, nabízí společnost WAREX také řešení formou pronájmu obytných kontejnerů. Jakmile pominou důvody užívání stavby, pronájem je ukončen a stavba rychle a snadno zlikvidována. Cenová úspora při tomto řešení je zřejmá.

Office facilities

Place of construction: Czechia | Type: MODULAR BUILDINGS | Year: 2024 Place of construction: Czechia
Type: MODULAR BUILDINGS
Year: 2024

We are building office facilities for a company operating in the field of water and waste management. Modular building consisting of 36 containers including sanitary modules and showers.

Background for BMW

Place of construction: Czechia | Type: MODULAR BUILDINGS | Year: 2024 Place of construction: Czechia
Type: MODULAR BUILDINGS
Year: 2024

We manufactured and supplied the living modules for the largest BMW test centre in the world.

Extension of the sports hall facilities

Place of construction: Germany | Type: MODULAR BUILDINGS | Year: 2024 Place of construction: Germany
Type: MODULAR BUILDINGS
Year: 2024

Realization of facilities to the three-part sports hall, where it is now possible to run club and school sports in Albstadt again.