Modular buildings – Contact center Brno

Place of construction: Brno | Type: MODULAR BUILDINGS | Year: 2020

V době epidemie koronaviru v dubnu 2020 postavila společnost WAREX zázemí kontaktního centra pro lidi bez domova na ulici Vlhká v Brně. Toto kontaktní centrum je typickým příkladem využití obytných kontejnerů a modulární výstavby v případě nouze. Celá stavba zázemí včetně terénních úprav trvala pouhých 6 dní.

Po uzavření denních stacionářů na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR se lidé bez domova začali shromažďovat v centru města. Z důvodu opatření proti šíření nákazy bylo tedy nutné pro tyto osoby co možná nejrychleji vytvořit náhradní zázemí, kde by mohly pobývat během dne.

Modulární stavba kontaktního centra poskytuje na ploše 120 metrů čtverečních hygienické a sociální zázemí pro lidi bez přístřeší, prostory pro jejich případné ošetření a testování na nákazu COVID-19 a také zázemí pro zúčastněné sociální pracovníky a dobrovolníky.

Kontaktní centrum zřídilo Statutární město Brno a provozuje jej Společnost Podané ruce. Plošné testování osob bez domova na nemoc COVID-19 zde provádí dobrovolníci z řad studentů Masarykovy univerzity v Brně.

Pokud je předem známo, že stavba je pouze dočasná, nabízí společnost WAREX také řešení formou pronájmu obytných kontejnerů. Jakmile pominou důvody užívání stavby, pronájem je ukončen a stavba rychle a snadno zlikvidována. Cenová úspora při tomto řešení je zřejmá.

Elementary School

Place of construction: Czechia | Type: MODULAR BUILDINGS | Year: 2022 Place of construction: Czechia
Type: MODULAR BUILDINGS
Year: 2022

We have expanded the capacity of the primary school in Prague Uhříněvsi.

Residential set

Place of construction: Czechia | Type: MODULAR BUILDINGS | Year: 2022 Place of construction: Czechia
Type: MODULAR BUILDINGS
Year: 2022

We have realized a TRIO residential assembly with a pitched roof including sanitary facilities.

Administrative assembly

Place of construction: Czechia | Type: MODULAR BUILDINGS | Year: 2021 Place of construction: Czechia
Type: MODULAR BUILDINGS
Year: 2021

We manufactured and delivered an office set to Germany. The processing of the residential modules was carried out according to the exact instructions of the investor. It is 4 residential containers connected as open space.