Instalace fotovoltaické elektrárny

15. 08. 2023 | NOVINKY ZE ZÁKULISÍ

V uplynulých dnech byl učiněn první krok k zajištění elektrické energie pro výrobní činnost za pomoci využití obnovitelných zdrojů. Byly nainstalovány fotovoltaické panely na naši výrobní halu. V následujících týdnech bude doinstalováno propojení včetně technologického zázemí solární elektrárny.

Využití obnovitelných zdrojů výrazně pomůže energetické soběstačnosti společnosti a zlepší celkovou nákladovou efektivitu provozu závodu. Tím snížíme negativní dopady na životní prostředí, jako jsou emise skleníkových plynů.

Investicí do fotovoltaické elektrárny se hlásíme k závazku ochraně životního prostředí a udržitelnosti.