Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

Instalace FVE o výkonu 99,63 kWp v areálu společnosti WAREX spol. s.r.o.

Registrační číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0004921
Doba realizace projektu: 29. září 2022 až 30. června 2024

Popis projektu:
Realizace fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti WAREX spol s.r.o o výkonu 99,63 kWp bez akumulace bude realizována na střeše průmyslového objektu. Elektrická energie, která bude vyrobena FVE, bude využívána v celém areálu společnosti (odběrném místě).

Cíle projektu:
Prostřednictvím projektu dojde za pomoci obnovitelných zdrojů ke snížení emisí znečišťujících látek a dále k poklesu provozních nákladů společnosti.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Výstavba nových fotovoltaických zdrojů; 2.3 Přechod na čistší zdroje energie.