Podpora Domova Sněženka

20. 11. 2023 | NOVINKY ZE ZÁKULISÍ

Domov Sněženka v Jeseníku je sociální služba pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením, které nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a nabízí jim ubytování, stravování, zdravotní péči, fyzioterapii, sociální poradenství a další podpůrné aktivity.

Z těchto důvodů jsme se rozhodli finančně podpořit provoz Domovu Sněženka.

Přispíváme k podpoře zranitelné skupiny obyvatel a aktivně se angažujeme ve prospěch celé komunity, které tak přispívá k vytváření pozitivních změn v životech lidí a posilování vztahů s okolím.

Toto partnerství nám přináší nejen hrdost, ale i závazek podporovat úžasné úsilí zaměstnanců Domova Sněženka o poskytování péče a lásky pro ty, kteří ji potřebují.