Práce a předání modulární stavby policejní školy v Meiningenu

16. 01. 2020 | NOVINKY ZE ZÁKULISÍ

Dokončili jsme stavbu policejní školy v Meiningen v Německu o celkové zastavené ploše 846 m².

Je složena celkem ze 47 modulárních kontejnerů se střechou s vnitřními výškami 2,75 metrů.

Celková doba výstavby byla 3 týdny.