Přístavba výrobní haly – časosběrné video.

03. 12. 2021 | NOVINKY ZE ZÁKULISÍ

Konstrukce byla vyrobena ve vlastním závodě,  otryskána na průběžném tryskacím zařízení na povrch Sa2,5 a následně v závodě také nalakována v požadované kvalitě.

Napojení bylo možno realizovat velmi ekonomicky, jelikož stávající hala  měla již staticky připraven poslední rám pro budoucí přípoje a zatížení.

Následně, po montáži OK bylo provedeno opláštění haly. Střešní plášť je skládaný, nosný trapézový plech. Stěny jsou z PUR panelů.

Součástí realizace jsou také výplně otvorů (vrata, stěnové prosvětlení) , včetně montáže střešního světlíku  o rozměru 3,5 x 48 metrů.