Slovo majitele

15. 03. 2021 | NOVINKY ZE ZÁKULISÍ

Vážení pracovníci, kolegové a obchodní partneři,

rád bych vám oznámil, že WAREX Javorník uvedl do provozu rozšíření svých výrobních prostor a kapacit pro divize modulových staveb, výměnných nástaveb a ocelových konstrukcí.

Začátkem tohoto roku jsme úspěšně rozšířili naše stávající pracoviště o výrobní halu, skladovací halu a vytvořili další logistické plochy a komunikace. Budovy hal spolu s komunikacemi zajišťují na ploše 6 713 m² zcela nový výrobní, skladovací, montážní a logistický prostor.

Přestěhovali jsme závod WAREX Jeseník do Javorníku s celou modulovou montážní činností. Navýšili jsme produkci modulů, výměnných nástaveb a ocelových konstrukcí na měsíční maximum zpracování 360 modulů, 120 výměnných nástaveb a 100 tun lehkých ocelových konstrukcí. V směnném provozu při plné kapacitě může přímo v Javorníku pracovat 250 dělnických zaměstnanců. Naše tři divize tak již vyrábějí, montují – soustředěny na jednom místě.

Chci vám poděkovat, že pracujete s WAREXem a pro WAREX. I díky vašemu odhodlání, pracovní energii, kázni a odpovědnosti se nám daří rozšiřovat, financovat a současně udržovat stálý chod výroby, naplnit kapacity, udržet termíny, vše bez závažných přerušení průběhu výroby a dodávek v důsledku pandemické situace a její různosměrných opatření. Není to jednoduché, všichni to cítíme a plně si to uvědomuji.

Věřím však, že dobu kovidovou spolu přečkáme, máme připraveny nové vize, produkty, inovace a odhodlání nezlomně vytrvat, tak jak se to WAREXu daří již 30 let své existence.

Přeji Vám všem pevné zdraví.

Ing. Antonín Fryč, CSc.

jednatel společnosti