WAREX modulové řešení očkovacích center

14. 01. 2021 | NOVINKY ZE ZÁKULISÍ

WAREX modulové řešení očkovacích center může stát na parkovišti, vedle nemocnice, lékárny, na výstavišti, kdekoliv s dostupným připojením na základní požadované sítě.

Už 19. 10. 2020 naše společnost rozesílala dopis ministrům, ředitelům nemocnic, státním hmotným rezervám a krajským hygienickým stanicím s návrhem řešení pro stavbu “příruční” nemocnice a odběrových míst s nutností se připravit na možný rychlý nárůst pacientů.

Dnes si Vám dovolíme představit řešení pro očkovací centra, které se staly nadějí a cestou jak z covidové krize ven.

Společnost WAREX dodává a vyvíjí testovací prostory pro nemocnice, záchranné složky, státní hmotné rezervy i pro základny americké armády v
Německu a Belgii.

Stejně tak ve spolupráci s krajskými a okresními úřady v Čechách i na Slovensku jednáme o výstavbě a pronájmu objektů očkovacích center.

Očkovací centra můžeme realizovat:

  • buď jako prodej do vlastnictví  krajů, nemocnic, bezpečnostních zložiek nebo Státních hmotných rezerv,
  • nebo jako pronájem od naší společnosti a po skončení krize vrátit zpět do našeho parku.

K zajištění výstavby je nutno:

  1. Vytipovat vhodné zpevněné plochy, aby nebylo nutno dělat stavební práce.
  2. Předložit půdorysný návrh očkovacího centra (zajistí WAREX).
  3. Schválit uspořádání očkovacího centra.
  4. Připravit napojení na inženýrské sítě ve stávajících objektech.

V případě, že budou tyto podmínky splněny, je možno realizovat výstavbu objektu ve velmi krátkém termínu v rozsahu několik dnů.

Prosím, prohlédněte si naši přiloženou prezentaci.