Modulové řešení nemocnice proti Covid-19

17. 10. 2020 | TECHNOLOGIE

Proč by se měly stavět polní nemocnice někde na výstavištích, když naše modulové řešení může stát na parkovišti hned vedle nemocnice?

V pondělí 19. 10. 2020 bude naše společnost rozesílat dopis ministrům, ředitelům nemocnic a krajských hygienických stanic s návrhem řešení pro stavbu „příruční“ nemocnice a odběrových míst.

Vážená paní, vážený pane

Situace s COVID 19 je vážná, proto jen velmi stručně.

Jsme společností s 30-ti letou praxí při výrobě a stavbě domů a nemocnic. Dnes je nutno se připravit na možný rychlý nárůst pacientů v nemocnicích a nárůst počtu odběrních míst. Optimálním řešením je zde modulová výstavba, kterou jsme realizovali např. i v Německu. Další lůžková oddělení, kde pacienti nebudou umístěni společně do velkých prostor, je možno realizovat v současných nemocnicích (parkoviště, zelené plochy) nebo v jejich těsné blízkosti tak, aby se využilo synergie s fungující strukturou nemocnic (stravování, zásobování, ARO atd.).

Modulovou nemocnici a odběrová místa můžeme realizovat:

  • buď jako prodej do vlastnictví nemocnice nebo Státních hmotných rezerv,
  • nebo jako pronájem od naší společnosti a po skončení krize vrátit zpět do našeho parku.

K zajištění výstavby modulových nemocnic je nutno:

  1. Vytipovat v nemocnicích vhodné zpevněné plochy, aby nebylo nutno dělat stavební práce.
  2. Předložit půdorysný návrh nemocnice (zajistí WAREX).
  3. Schválit uspořádání modulové nemocnice.
  4. Připravit napojení na inženýrské sítě ve stávajících objektech.

V případě, že budou tyto podmínky splněny, je možno realizovat výstavbu nemocnice ve velmi krátkém termínu v rozsahu jednotek týdnů. Odběrová místa jsme schopni postavit za několik dnů.

Prosím, prohlédněte si naši přiloženou prezentaci.

Pro Vaše dotazy jsem Vám plně k dispozici.

S pozdravem

Ing. Antonín Fryč, CSc.

jednatel společnosti

Že tyto stavby umíme opravdu řešit si můžete přečíst zde.

Přílohou dopisu bude toto řešení.