COVID-19 a život ve Warexu

30. 03. 2020 | NOVINKY ZE ZÁKULISÍ

I v době nouzového stavu v České republice a vyhlášené karantény výroba obytných kontejnerů a ocelových konstrukcí v našich výrobních závodech v Jeseníku a Javorníku nadále pokračuje. Je maximálně nutné výrobu udržet, a to zejména ze 2 důvodů:

Dodržení smluvených termínů dodávek zvyšuje důvěru našich partnerů a ukazuje, že je na nás spolehnutí a jsme schopni fungovat i v těžkých krizových časech. Obytné kontejnery jsou navíc v krizi často využívané, např. jako přechodné zázemí kontrol na hranicích, dočasná odběrná místa pro testování, atd.

Neméně důležitý je i druhý důvod, a to fakt, že jsme jedním z předních zaměstnavatelů v jesenickém regionu. Naší snahou bude nadále udržení pracovních míst pro naše zaměstnance. Pro výrobu obytných kontejnerů a ocelových konstrukcí jsou zkušení pracovníci s dostatečnou kvalifikací klíčovým faktorem.

Máme tu výhodu, že při výrobě obytných kontejnerů a ocelových konstrukcí v našich závodech spoléháme převážně na pracovníky z regionu. Tím pádem u našich zaměstnanců snižujeme riziko nákazy COVID-19.

Chráníme naše zaměstnance, kteří ve výrobě používají roušky a další ochranné prostředky a dbáme na udržování bezpečné vzdálenosti mezi jednotlivými pracovníky, jak je to jen možné z hlediska výrobních technologií.

Zejména v době po skončení epidemie koronaviru se ukáže, jak důležité bylo udržet výrobu a zaměstnanost v regionu.